102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu

102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu
Foto 102. průzkumný prapor
Další fotky: 
102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu
102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu
102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu
102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu
102jkaři se připravuji na nasazení v Afghánistánu

V příštím roce čeká vojáky 53. pluku průzkumu a elektronického boje nasazení v Afghánistánu v rámci 8. strážní roty BAF. Její jádro tvoří příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kteří měsícem září zahájili intenzivní přípravu. Po provedené velitelské přípravě a seznámením se závěrečnými zprávami předešlých jednotek byla provedena aktualizace operačních postupů, které jsou v současnosti důsledně procvičovány v rámci jednotlivých výcviků s tím, že byla ihned zahájena příprava celé jednotky. 

I přes zkušenosti z dřívějších nasazení v zahraničních operacích není nic ponecháno náhodě a výcvik je prováděn intenzivně v týdenních blocích. Bojové drily, výcvik v C-IED (Counter-Improvised explosive device), střelecká příprava, zdravotní příprava, taktická činnost a spojovací příprava jsou hlavními pilíři výcviku.  Vzhledem k neustále trvající nestabilní situaci v Afghánistánu vojáci procvičují různé modelové situace, se kterými by se mohli během plnění úkolů v misi setkat. Důraz je kladen na zvládání a řešení krizových situací v časové tísni, na procvičení plánovacího procesu a přípravy na plnění úkolu, rozhodovací schopnosti velitelů a týmovou spolupráci v jednotce. V nedávné době naši vojáci absolvovali výcvik pod vedením zkušených instruktorů z britského poradního a výcvikového týmu BMATT (British Military Advisory and Training Team).  "V neposlední řadě je nutné také zmínit již probíhající plánovací činnost Komise pro rodinu, která má za úkol podpořit rodinné příslušníky našich vojáků a seznámit je s informacemi vztahující se k působení v zahraniční operaci," uvedl Václav Pokluda ze 102.pzpr. (Zdroj 102.pzpr)

 

Poslat nový komentář