Zazvonili a chtěli, abych s nimi okamžitě odešla na služebnu, říká Vařeková

Zazvonili a chtěli, abych s nimi okamžitě odešla na služebnu, říká Vařeková
ilustrační foto

 

Server itydenik.cz podal 29. října zprávu o setkání několika protestujících před městskou radnicí. V článku bylo uvedeno, že Margita Novotná Vařeková, jedna z účastníků demonstrace, vidí dvě příčiny v protestech, a to že se komunisté vrátili zpět na radnici a též v účelovém zachování a zakonzervování míst primátora a jeho náměstků.

Neohlášené shromáždění několika málo osob nezůstalo bez povšimnutí. Dle slov Margity Novotné Vařekové přišla na městskou policii dvě udání, která předala "případ" státní policii. "Státní policisté přijeli ke mně domů v pátek 14. 11. kvečeru a přes domácí telefon se dožadovali toho, abych si vzala věci a ihned s nimi odešla na služebnu podat vysvětlení. Jelikož jsem nemocná a neměla jsem vycházky, odmítla jsem. Tázala jsem se, jaký je problém a proč mě potřebují a reagovali s tím, že jsem prý zorganizovala nepovolenou demonstraci a též jsem zabrala veřejné prostranství tím, že jsme ponechali plakátky zavěšené na plotě kolem radnice. Osmnáctého následoval telefonát s tím, že mě předvolávají k podání vysvětlení na 26.11.", uvedla Prostějovským novinkám Vařeková.

Dle jiného regionálního tisku je tento postup standardní. Jelikož na MP přišlo udání a ta nemůže šetřit, předala celou záležitost státní policii. Ta následně vyhodnotí, zda šlo o přestupek či něco jiného. 

Na celé záležitosti je zarážející jedna věc. "Lidé se k podání vysvětlení předvolávají zpravidla telefonicky, poštou a někdy též osobně. Není běžné, aby si policisté přijeli pro člověka okamžitě pro podání vysvětlení. To se většinou děje v případech, kdy se dotyčný vysvětlení vyhýbá či kdy to nesnese odkladu, což je případ zločinu", sdělil redakci jeden z prostějovských právníků.

Jde snad o tento případ nebo se jedná o zastrašování? "Velmi ráda bych zjistila, kdo oznámení podal, doufám, že budu moci nahlédnout do spisu", říká Vařeková. Případ budeme nadále sledovat. (red)

Komentáře

Nestandartní je i chování paní Vařekové.

Ach jo. Pro boj o moc je každá zpráva s emotivním nádechem dobrá, ať už jsou fakta jakákoliv. To platí pro obě strany prostějovské barikády (pro tu "opoziční" snad ještě více, jak pro tu "radniční"). Lidi čím dál víc začínají být rozdělení na my a oni, tedy na ty, kteří u moci jsou (a jejich sympatizanty) a ty, kteří u moci být chtějí (a jejich sympatizanty). A zdravý rozum? Ten trpí. Požehnaný buď každý, kdo stojí opodál těchto žabomyších válek, které navíc často mezi sebou vedou bývalí spojenci...     

To je ale ubohost!!!! Lze se jen domnívat, že jde o reakci prostějovských mocipánů na kritická vyjádření    a protesty několika odvážných prostějovanů k současnému stavu na radnici.To, co popisuje Margita Vařeková je skutečné zastrašování/ všichni, kdo jste zažili normalizaci, nepřipomíná Vám to něco???/. Demokracie a svoboda projevu v Prostějově zřejmě končí s příchodem komunistů a "staré gardy"         na radnici. Doufám, že regionální média budou o vývoji této kauzy nadále objektivně informovat veřejnost!!!!!!

 

Nemocná ???To byla kontrola z VZP !!!

Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo; v řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět ihned. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána k podání vysvětlení, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena. Na to a na jiné následky nedostavení (§ 66) musí být taková osoba upozorněna.

Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo. Pouze v řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět ihned.

 

Tento postup je jednoznačně nestandartní. Takové předvolání k podání vysvětlení vám dřív jak za 14 dní nepřijde...

Poslat nový komentář