Speciálové strávili Štědrý den s dětmi z Dětského domova Prostějov

Speciálové strávili Štědrý den s dětmi z Dětského domova Prostějov
Foto 601.skss

Štědrý den v Dětském domově Prostějov měl letos podobný průběh jako v letech předchozích. Na desátou hodinu se sešli hosté, aby v další hodině mohli nejen zhlédnout dětmi připravené pásmo, ale aby i dětem předali malé dárky a měli také chvilku na přátelské posezení v duchu Vánoc. Hosté byli nejen ze spřátelených rodin a sdružení, ale dle zaběhlé tradice přišli děti z Dětského domova Prostějova navštívit zástupci 601.skss.

V první části setkání tedy děti předvedly pásmo svých vystoupení – zpěv, tanec a recitační vystoupení. Následně proběhlo předání dárků dětem,a také předání dárků dětí hostům. Příjemné dopoledne bylo završeno přátelským posezením a vzpomínáním na historii domova i genezi vztahů jednotlivých hostí k domovu jako takovému.
Příslušníci 601.skss přejí dětem a celému kolektivu zaměstnanců Dětského domova Prostějov hodně štěstí do roku 2016. (Zdroj 601.skss)

Poslat nový komentář