U Bábinky už se pít nebude!

 U Bábinky už se pít nebude!
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Rada města přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu rozšířit obecně závaznou vyhláškou počet míst, kde je zakázana konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství města. Jde o večerku ve Vrahovické ulici.

"Na vedení města se obrátili obyvatelé Vrahovic, které obtěžují svým chováním konzumenti alkoholu u večerky ve Vrahovické ulici. Byli jsme upozorněni na nepřístojné chování opilých osob v této lokalitě. Mimo jiné se jedná o frekventovanou ulici jak na cestě do školy, tak školky," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora. Tento podnět byl prošetřován i městskou policií a konzultován s předsedkyní osadního výboru Miladou Galářovou.

"Je to otřes, tady kousek je kříž, o který si nejen otvírají piva, ale ještě u něj i močí. O binci z vajglů, rozbitých sklenic a podobně nemluvě," potvrdila neradostnou situaci jedna z obyvatelek přilehlého domu s tím, že o zákaz požívání alkoholu v této lokalitě usilují již druhý rok. "Dokonce jsme sepsali i petici, tak snad nám město dá za pravdu," dodala žena.

"Navrhujeme zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství v ulici Vrahovická u večerky Bábinka a v jejím blízkém okolí," dodala Alena Rašková. Nerespektování a porušení obecně závazné vyhlášky může být podle platného zákona o přestupcích sankcionováno na místě pokutou do jednoho tisíce korun a ve správním řízení až do třiceti tisíc korun. (ber)

Kde se nepije

Na území města již od roku 2009 zakázána konzumace alkoholických nápojů na zastávkách, nástupištích, přístřešcích a čekárnách veřejné silniční dopravy a městské hromadné dopravy, na veřejně přístupných zařízeních sportovišť a dětských hřišť a pískovišť a v okruhu 100 metrů od nich, na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v okruhu do 100 metrů od budov škol a školských zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Přílohou vyhlášky platí zákaz konzumace alkoholu jmenovitě na náměstích T. G. Masaryka a E. Husserla, v parčících na náměstí Spojenců a u hřiště na basketbal v Tylově ulici. Dále pak v celém lesoparku Hloučela, v okolí rybníků v Drozdovicích a v Západní ulici, v parčíku u Domu služeb v ulici kpt. Nálepky ve Vrahovicích. Popíjení alkoholu je zapovězeno také ve Smetanových a Kolářových sadech, ve venkovním areálu nemocnice a na přiléhajícím parkovišti v Mathonově ulici, v okruhu do 100 metrů od obchodního domu Družba, prodejny Albert, nákupního centra Haná, a večerky ve Vodní ulici, v ulici kpt. Nálepky od křižovatky se Sídlištěm Svornosti na jedné straně a ulicí Smetanovou na straně druhé a u Penny Marketu v ulici Plumlovské. (red)

 

Poslat nový komentář