Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí prodejcům lihovin milionové pokuty

Za nesplnění oznamovací povinnosti hrozí prodejcům lihovin milionové pokuty
ilustrační foto

 

Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních, je každá osoba, která chce prodávat lihoviny (i rozlévané) na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude uskutečňovat. 

Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na e-mailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.

"Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu do výše jednoho milionu korun," upozorňuje tisková mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj Marie Bortlová.

Upozornění na oznamovací povinnost prodejců lihovin je zveřejněno na webových stránkách Celní správy České republiky zde: http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/upozorneni-na-oznamovaci-povinnost-prodejcu-lihovin-na-verejnych-akcich.aspx

http://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2014/Stranky/upozorneni-na-oznamovaci-povinnost-prodejcu-lihovin.aspx 

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 19, 772 71 Olomouc Telefon: +420 585 111 111 E-Mail: podatelna580000@cs.mfcr.cz Kód datové schránky: utenz4d(red)

Poslat nový komentář