Evropané nadmíru holdují alkoholu, diskutují v Bruselu

Evropané nadmíru holdují alkoholu, diskutují v Bruselu
ilustrační foto internet

 

V Bruselu se diskutuje o alkoholu. Evropané mu prý holdují nadmíru. Alespoň to tvrdí členové Evropského parlamentu, kteří prosazují, na základě řady výzkumů, návrh zákona uvádět na etiketách alkoholických nápojů energetické hodnoty. Poslanci, některé české nevyjímaje, si od toho slibují snížení jeho konzumace. Daná informace na etiketě by měla mít zejména psychologický efekt. Jak to vidí druhá strana, výrobci alkoholických nápojů?

„Naše společnost respektuje všechna legislativní opatření a pravidla spojená s výrobou a konzumací lihovin a bude tedy respektovat i toto případné schválení,“ říká generální ředitel předního českého výrobce značkových lihovin společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries Pavel Kadlec. „Domníváme se ale, že toto opatření nepovede ke snížení konzumace alkoholických nápojů. Argumenty se opírají třeba o výsledky pozorování z nočních klubů, kde konzumentům byla poskytována informace o kalorické hodnotě alkoholu s následným poklesem konzumace. Pokud ale bude uvedena informace na etiketě, nikdo v baru nebude vyžadovat náhled na etiketu a tudíž nebude mít tuto informaci k dispozici. Je potřeba si uvědomit, že rozumná konzumace alkoholu, kterou podporujeme, je a bude součástí evropské kulturní tradice a patří k modernímu životnímu stylu,“ dodává Kadlec.

GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries prosazuje řadu opatření směřujících do sociální sféry, jež napomáhají k omezení negativních následků nepřiměřené konzumace alkoholu a podporují pochopení role alkoholu ve společnosti např. prostřednictvím FÓRA „Pijte s rozumem“. Jedná se o neziskovou platforma významných výrobců a distributorů lihovin, kteří jsou členy Unie vývozců a dodavatelů lihovin ČR.

FÓRUM PSR bylo založeno v roce 2003 pod názvem České fórum pro zodpovědnou konzumaci alkoholických nápojů (zkráceně FÓRUM PSR – „Pijte s rozumem“). Jde o nekomerční sdružení, jež nereprezentuje zájmy žádného jednotlivého výrobce. Dovozci a vývozci lihovin sdružení v Unii vývozců a dodavatelů lihovin si uvědomují nutnost předcházet sociálním problémům, které mohou být způsobeny zneužitím alkoholu.

„Cílem FÓRA PSR je minimalizace škod způsobených užíváním alkoholu,“ vysvětluje Pavel Kadlec. „Proto se sdružení věnuje zejména osvětě a prevenci následků alkoholu. Rovněž úzce spolupracuje se zahraničními subjekty obdobného zaměření a s českými institucemi veřejného zdraví, vědeckými pracovišti, univerzitami, státními orgány, obchodními sdruženími, reklamními agenturami, neziskovými organizacemi, prodejci a dalšími subjekty.“ Od roku 2009 spolupracuje FÓRUM s neziskovou organizací SANANIM. Výsledkem této spolupráce je projekt „Pobavme se o alkoholu“. To si dalo za cíl zvýšit informovanost dětí, rodičů i škol o problematice zneužívání alkoholu, na níž se často ve školních osnovách zapomíná. Za pět let spolupráce se podařilo takto oslovit více než 25 000 žáků v 1 330 třídách po celé České republice. Pro velký zájem se aktivity projektu začaly orientovat i na rodiče. „Toto je cesta, kterou podporujeme a preferujeme. Bylo by skvělé, kdyby se čeští poslanci též zapojili do těchto už rozjetých aktivit místo neustálého někdy snad až nesmyslného papouškování názorů či nařízení z Bruselu. Stačí si jen vzpomenout na zavádění pákové baterie v gastronomii a další až nepochopitelná rozhodnutí…,“ uvádí generální ředitel akciové společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries Pavel Kadlec. (red)

Poslat nový komentář