Tvořivá dílna vydala své výrobky!

Tvořivá dílna vydala své výrobky!
Foto obec Alojzov
Další fotky: 
Tvořivá dílna vydala své výrobky!
Tvořivá dílna vydala své výrobky!

 

Mimo běžnou činnost se mohli zájemci o rukodělnou a výtvarnou výchovu sejít ve druhé Tvořivé dílně nového roku 2014, pořádané místní knihovnou. Vyráběly se keramické kočky, kropenky, zajíčci a jiné další drobné velikonoční ozdoby. Knihovna je v obci Alojzov velmi aktivní, za velké podpory obce Alojzov ji vedou dvě dobrovolné knihovnice, Hana Grulichová a Marie Slezáková se svojí kolegyní Julií Oulehlovou.

Knihovnice také koncem minulého roku vyhlásily sběr plastových vršků z lahví, sbírat se bude po celý letošní rok. "Výtěžek bude poté předán v rámci charitativních příspěvků potřebným. Děkujeme všem, kteří již přispěli", uvedla Prostějovským novinkám jedna z organizátorek, paní Hana Grulichová.

Nyní se všichni v Alojzově těší na nadcházející Ostatky pořádané Sborem dobrovolných hasičů. (red)

Poslat nový komentář