Amfetamin za volantem je v Prostějově "normálka"?

Amfetamin za volantem je v Prostějově "normálka"?

Za necelý týden přistihli policisté jen v Prostějově tři řidiče za volantem pod vlivem amfetaminu. V diskuzi pod jedním z článků píše čtenář Jenda, že v Prostějově "je to normálka," pisatel Lordius jeho slova potvrzuje vyjádřením, že "policisté v noci zastavili asi jen jedno auto, jinak je to dost slabý výsledek." Je tedy amfetamin za volantem normální? Je to nový "sport" ve městě?
"Ať se redaktor sjede a sedne si za to, pojede kolem intersparu a uvidí, jestli má zelenou u gamy. Dej si a pak mluv," píše Lordius. Ponechme stranou silné řeči a podívejme se, co říkají odborníci.
Na stránkách občanského sdružení Drogmem se o působení amfetaminu na lidský organismus dočtete: Při intoxikaci amfetaminy dochází k uvolnění zábran. To může být například při navazování sexuálních kontaktů velice příjemným zjištěním, ale při usednutí za volant automobilu se takové uvolnění zábran může stát smrtelně nebezpečným, vzpomeňme na piloty kamikadze, sebevražedné japonské piloty, kteří se střemhlav vrhali s letouny napěchovanými výbušninami na spojenecké lodě. Ne náhodou začalo nemedicínské užívání amfetaminu za druhé světové války. Nejprve za občanské války ve Španělsku, kde byl amfetamin podáván vojákům jako prostředek proti únavě, poté byl používán prakticky ve všech armádách.

Váš názor nás zajímá. Pište na e-mail: redakce@pvnovinky.cz
Čtenář Tom se pozastavuje nad tím, že nikdy neslyšel pojem amfetaminová psychóza. Tady je vysvětlení ze stránek Drogmem o.s.:

Amfetaminová psychóza - se často dostavuje už po několikaměsíčním pravidelném užívání amfetaminů, ale protože její nástup stejně jako řady dalších duševních onemocnění je pomalý, zůstávají obvykle její počáteční příznaky bez povšimnutí jak závislého, tak jeho okolí. Mezi příznaky, které mohou být vyjádřeny u různých jedinců různě silně, patří:

A) Slyšení vlastních myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek.
B) Bludy kontrolovanosti, ovlivňování nebo prožitky pasivity, kterém se vztahují k pohybům těla nebo končetin nebo určitým myšlenkám, jednání nebo cítění. Bludné vnímání.(Blud je kvalitativní porucha myšlení charakterizovaná mylným obsahem, nesprávnými úsudky a chorobným přesvědčením (pocitem pravdivé jistoty), které nelze rozumovými nebo praktickými důkazy vyvrátit nebo korigovat)
C) Halucinace hlasů, které komentují chování závislého nebo o něm mezi sebou rozmlouvají.
D) Trvalé bludy, které jsou v dané kultuře nepatřičné a nepřijatelné jako například absurdní náboženská nebo politická identita, nadlidské síly nebo schopnosti (ovlivňovat počasí, spojovat se s mimozemskými civilizacemi a podobně).
E) Katatonní projevy (vzrušenost, strnulá pozice nebo negativismus).
F) „Negativní“ příznaky jako výrazná apatie, chudost řeči, oploštění nebo nepřiléhavost emočních reakcí, sociální stažení.
G) Výrazné a nápadné kvalitativní změny v osobním chování jako je ztráta zájmů, bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahu k okolí.

Za potvrzení diagnózy se považuje přítomnost alespoň jednoho naprosto jasného příznaku ze skupin A) - D) nebo dvou příznaků ze skupin E) - G) po většinu období jednoho měsíce nebo déle. Takto postižený jedinec je nebezpečný sobě kvůli zvýšenému riziku sebevražedného jednání, ale i svému okolí, protože chybně vnímá realitu a tak i agresivita jeho chování nemusí odpovídat vyvolávajícímu podnětu.
(red)

Poslat nový komentář