Nejvýznamnější investice města v dopravní infrastruktuře se blíží

Nejvýznamnější investice města v dopravní infrastruktuře se blíží
Foto ber

 

Deset milionů korun je schváleno v plánu stavebních investic městského rozpočtu na letošní rok. Budou použity k vybudování dalšího úseku obchvatu města. Vnější okruh vedený mezi Brněnskou a Plumlovskou bude pokračovat propojením v úseku Anglická a Anenská. 

Bude se jednat o nejvýznamnější investici města v rámci budování dopravní infrastruktury. "Všechny majetkoprávní vztahy jsou dořešeny. Realizace bude pokračovat podáním podkladů k územnímu a stavebnímu řízení a vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby. Pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, stavba bude zahájena nejpozději v polovině roku," uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V rámci  akce proběhnou také vyvolané investice ve výši 4,9 milionů korun, spočívající ve výstavbě náhradního hřiště a úpravě oplocení areálu DTJ na místě budoucí okružní křižovatky v ulici Anenské u sběrného dvora.

Zdeněk Fišer dodal, že vedení města od letošního roku zavádí podrobné sledování průběhu plánovaných investičních akcí včetně dodržování stanovených termínů. (red)

Poslat nový komentář