Na cyklostezku Šmeralova-Anenská získáme dotaci 1,965 milionu korun

Na cyklostezku Šmeralova-Anenská získáme dotaci 1,965 milionu korun
ilustrační foto iprostejov.cz

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu schválit přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt Cyklistická stezka Šmeralova – Anenská ve výši 1,965 milionu korun. 

Zároveň radní doporučili zastupitelům schválit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Celkové předpokládané náklady na tuto investiční akci přitom činí 5,929 milionů korun. Krajská dotace může do maximálně padesáti procent z celkových způsobilých výdajů projektu. (red)

Poslat nový komentář