Propojka Anglická – Brněnská je otevřena!

Propojka Anglická – Brněnská je otevřena!
ilustrační foto
Další fotky: 
Propojka Anglická – Brněnská je otevřena!

 

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 bylo slavnostně uvedeno do provozu propojení ulic Anglická – Brněnská. Stavba byla realizována ve dvou na sobě navazujících etapách, kdy první trvala deset týdnů, druhá osm. 

„V rámci stavebních prací byly zrekonstruovány dvě stávající stykové křižovatky na křižovatky okružní a bylo nově vybudováno propojení mezi těmito křižovatkami podél stávajícího parkoviště u Aquaparku. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávajících chodníků a vybudování nových propojení stávajících cyklotras o nový úsek, dále přeložky inženýrských sítí. Zároveň probíhá doplnění stavby o zeleň, což bude dokončeno do 30. 9. 2015. V rámci stavby byla vybudována protihluková stěna, která má zmírnit hluk z provozu na komunikaci a jako další protihlukové opatření byl položen tzv. tichý asfalt, který tlumí hluk z provozu automobilů o cca 3-5 decibelů,“ vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.Dodavatelem stavby byla firma Skanska a.s. Akce přišla na cca 22 milionů korun vč. DPH. V současné době přejde do zkušebního provozu, následně proběhne měření hluku a dle jeho výsledku bude uvedena do trvalého provozu. (red)

Poslat nový komentář