Projekt radí dětem i učitelům, jak se vyrovnat s anorexií i falešnými vzory

Projekt radí dětem i učitelům, jak se vyrovnat s anorexií i falešnými vzory
ilustrační foto internet

Netradiční preventivní projekt, který interaktivní dramatickou formou pomáhá dětem vyrovnat se s poruchami příjmu potravy i falešnými vzory, vyráží na spanilou jízdu po základních školách v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Tento týden se zastavil v ZŠ Edvarda Valenty v Prostějově, kde si žáci nanečisto vyzkoušeli prostřednictvím vlastního prožitku popasovat se s poruchami příjmu potravy a okolnostmi s tím spojenými.

„Program na prevenci zdravotních problémů v dětském věku umožní předcházet poškozování vlastního zdraví. Tematicky čerpá z příběhů o nezdravé touze po štíhlosti a o přijímání falešných vzorů. Edukační část programu se zaměří na způsoby rozpoznání příznaků a vyhledání pomoci, pomůže dětem v bezpečné rovině pochopit rizika spojená s poruchami příjmu potravy a učí jim předcházet,“ vysvětlila manažerka Magdaléna Strejčková ze Sdružení D Olomouc, které projekt připravilo.
Žáci dvou tříd druhého stupně vybraných 12 základních škol se během dvouhodinových prožitkových programů do nich aktivně zapojí a spolu s hlavními hrdiny příběhu budou moci vstupovat do rolí a řešit situace v příběhu vzniklé. V bezpečném prostředí si tak pod vedením lektorů mohou nanečisto vyzkoušet, jaké to je být v těžké situaci člověka, kterého se toto vážné onemocnění týká, nebo v roli jeho blízkých se mu snažit pomoci. Žáci tak mají dobrou příležitost trénovat překonání nástrah, které jim skýtá nízké sebevědomí, touha po dokonalosti i špatné vzory. Cílem je, aby si dospívající lidé vážili sami sebe a dokázali se vyrovnat s tím, jací jsou a jak vypadají.
Lektoři Sdružení D po programu vyberou spolu s kantory z každé třídy 4 až 5 dětí, které budou o tom, co prožily, informovat ostatní spolužáky na druhém stupni. Informační kampaň na školách doplní letáky a propagační předměty, které budou odkazovat na webové stránky věnované právě dané problematice - www.jsemkdojsem.cz. Děti na nich najdou mimo jiné videospot, informace o nemoci, zásady a doporučení ke zdravému životnímu stylu a především kontakty na odborníky, kteří se v regionu problematice věnují. Metodika a scénář preventivně vzdělávacího programu zůstane škole pro další použití. Program je financován prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských fondů.
Více informací podá: Magdaléna Strejčková, manažerka projektu – 724 738 031, projekty@sdruzenid.cz (red)

Poslat nový komentář