V prostějovské průmyslové zóně nalezli archeologové hrnčířské dílny!

V prostějovské průmyslové zóně nalezli archeologové hrnčířské dílny!
Foto FB
Další fotky: 
V prostějovské průmyslové zóně nalezli archeologové hrnčířské dílny!
V prostějovské průmyslové zóně nalezli archeologové hrnčířské dílny!
V prostějovské průmyslové zóně nalezli archeologové hrnčířské dílny!

Od měsíce září 2017 probíhá v prostějovské průmyslové zóně rozsáhlý záchranný archeologický výzkum vyvolaný rozšířením výrobního areálu společnosti MUBEA SBS Prostějov. Na skryté ploše s výměrou přesahující šesti hektarů bylo doposud prozkoumáno a zdokumentováno téměř 400 archeologických objektů reflektujících nebývale intenzivní pravěké a raně historické osídlení místa. 

V kontextu již více jak jedno desetiletí probíhajících odkryvů v širším prostoru tzv. „Kralického háje“ je překvapivým objevem komplex objektů souvisejících se specializovanou hrnčířskou výrobou zaměřenou na produkci tzv. „jiříkovického zboží“ (jemná na kruhu točená germánská keramika dosahující vysoké technologické i estetické úrovně). "Vedle běžných sídlištních objektů náležejících 4. století po Kristu byly zachyceny též tři dobře dochované hrnčířské pece a především dvě studny s dubovou výdřevou, které lze zcela oprávněně považovat za vůbec první bezpečně doložené germánské studny na Moravě," uvedl na FB stránce Ústav archeologické památkové péče Brno, který průzkum provádí. (red)

 

Poslat nový komentář