Nezapomněli jste? Odpady se platí do konce června!

Nezapomněli jste? Odpady se platí do konce června!
ilustrační foto asa-group.cz

 

Do konce června letošního roku je musí obyvatelé Prostějova uhradit poplatky za odpady. Provést to mohou čtyřmi způsoby.

Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou, nebo složit na pokladně magistrátu. Další cestou je platba prostřednictvím SIPO. Podmínkou zavedení tohoto způsobu je vyplnění změnového formuláře, ve kterém uvedete spojovací číslo SIPO a seznam poplatníků, za které chcete touto formou platit. Místní poplatek je také možno platit převodem na účet města Prostějova. V případě, že neznáte za každého člena rodiny variabilní symbol, můžete místo tohoto var. symbolu uvést i své rodné číslo, popř. rodné číslo člena rodiny. Podmínkou je však uvedení do specifického symbolu údaj o označení příjmu 7023. Platbu můžete provést bezhotovostně i za více osob jednou částkou, avšak za podmínky, že sdělíte správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje potřebné k identifikaci platby: číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, var. symbol, spec. symbol, částku , datum úhrady a dále jména, příjmení a datum narození osob, za něž byl poplatek touto platbou uhrazen.

„Uvítal bych, kdyby mi každoročně přišel upozorňující e-mail s částkou a způsobem placení (účet, variabilní symbol),“ píše na webu města jeden z Prostějovanů. Podle  finančního odboru magistrátu to ale není v současnosti reálné. „Z důvodu shromažďování osobních údajů (e-mail) je nutné mít souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ odpověděla radnice. (red)

Poslat nový komentář