V Trpínkách se mají stěhovat zastávky. Kvůli policii

V Trpínkách se mají stěhovat zastávky. Kvůli policii
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Přesun dvou zastávek MHD ve Vrahovicích – Trpínkách se stal předmětem sváru mezi místními obyvateli. Nejdříve ho skrečovala majitelka blízké prodejny, teď petice . O tom, zda se nakonec budou stěhovat, by chtěli rozhodnout sami občané.

Projekt se táhne čtvrtým rokem

„Snesla se nám řada připomínek týkající se plánovaného přesunu zastávek. Některé kritizovaly mé jednání, kdy stěžovatelé tvrdili, že zastávky nechávám přesouvat z osobního zájmu, odborné námitky k projektu si vyžádaly stanovisko znalce a proto jsem ke květnovému jednání výboru přizvala náměstka primátora Zdeňka Fišera, aby celou věc objasnil", sdělila předsedkyně Osadního výboru Milada Galářová.

„V roce 2011 bylo dopravním inspektorátem navrženo zrušení přechodu před budovou bývalé obecní radnice. V té době se tu stravovali žáci základní školy a proto i osadní výbor doporučil jednání k jeho zachování. Kompromisním řešením, se kterým dopravní inspektorát vyslovil předběžný souhlas, bylo zachování přechodu za podmínky, že k němu budou přesunuty i obě zastávky. Byl vytvořen projekt, ke kterému podala nesouhlasné připomínky majitelka obchodu Inka paní Libuše Borovská a projekt se nerealizoval,“ informoval o počátku problému Fišer. Během posledních let se změnil přístup dopravních odborníků k povolování přechodů a proto je v současném návrhu pouze tzv. místo pro přecházení. Na základě dotace Olomouckého kraje získalo město Prostějov v rámci kapitoly bezpečnost silničního provozu finanční krytí na přesun zmíněných autobusových zastávek - zejména na vybudování nástupní a výstupní plochy. Na tento záměr dále navazuje výstavba přístupového chodníku, čekárny, místa pro přecházení a osvětlení. Jednotlivé investice jsou rozdílně financovány a připravovány pro oddělená stavební řízení. „K tomuto řešení město přistoupilo, protože další varianta - oprava stávající autobusové zastávky a čekárny v Trpinkách ve směru do města- nemohla být zahájena. Důvodem je názor dopravního inspektorátu, že se obě zastávky nacházejí na místě se špatnými rozhledovými podmínkami a během let se podstatně navýšila i hustota dopravního provozu v křižovatce ulic Čs. armádního sboru a Prešovská,“ dodal Fišer.

Zastávky nepřesouvejte, žádají místní

Občané ale i nadále s přesunem zastávek nesouhlasí. Podle nich jde hlavně o plynulost dopravy a bezpečnost cestující školní mládeže. Nástupní plocha totiž není navržena formou zálivu, ale bude součástí komunikace. Takové typy zastávek, kterým se říká zátkové, jsou dle vysvětlení Fišera v souladu se současnými normami a jejich cílem je v době pohybu cestujících zpomalit a zastavit okolní dopravu.

O zachování zastávek bojuje i 168 občanů, kteří se podepsali pod petici, doručenou vedení města.

Změnu má v ruce policie

„Město musí respektovat názor dopravního inspektorátu. Řešením může být změna postoje inspektorátu ve věci zachování zastávek na původním místě,“ vysvětlil Zdeněk Fišer.

Finanční podporu Olomouckého kraje lze podle jeho slov použít na jiném místě ve městě, kde splní svůj účel - posílení bezpečnost silničního provozu. Ve Vrahovicích to ale zřejmě nebude. (ber)

Komentáře

Hovořila jsem o možné  diskuzi na veřejném setkání občanů s vedením města, které organizuje město, pořizuje zápis, zvukový záznam ,vyhodnocuje všechny podněty , které na takovém projednávání padnou, město je oprávněno o nich rozhodnout a realizovat je,  zve také vedoucí příslušných odborů magistrátu.  Takového jednání jste se  možná, napřiklad v naší základní škole, účastnil.  Vy zmiňujete přítomnost veřejnosti na  jednání osadního  výboru, které zasedá dle zákona o obcích  v jiném, zpravidla neveřejném režimu, pokud členové  osadního výboru nerozhodnou jinak. Výbor přijímá pouze  většinové  doporučení  k projednávanému problému, přeceňujete velmi  význam mé osoby. Galářová

Před lety se zrušila zastávka na Čs.arm.sboru, zdůvodu že autobus zastavuje v silnici a narušuje plynulost dopravy a teď chcete přesunout zastávku která je lepší a bezpečnější na místo aby opět bránila v plynulosti dopravy. Odsekat sad, to je opravdu na hlavu.

Když se jde na diskuzi která je veřejná tak tam lidi ani nepustí, tak nevím co zde píšete, že obyvatelé to mohou projednat.

Vše jste navrhovala VY a teď to hážete na město a na dopravní komisy.

 

Ono je ideální vystupovat a nastupovat do křižovatky nebo mezi auto odstavená v místní autoopravně, tak jak je stávající stav. Skutečně, co laický názor obyvatel poslední dobou v Prostějově, to velká perla.

Nevlastním řidičské oprávnění a proto  mě výjezd z domu nijak neobtěžuje, autobus používám, zejména při cestě ze zaměstnání, často vezu i tašku s nákupem, blíží se mi šedesátlka a budu již brzo počítat každý krok s takovou zátěží a  přesun zastávky nehodnotím jako svou výhodu, okna ložnice domu vedou na druhou stranu do zahrady, v osadním výboru mám právo jednoho hlasu z devíti a o investici bude zřejmě rozhodovat rada města, v tomto volebním období již členkou tohoto orgánu nejsem a na stanovisko dopravního inspektorátu k bezpečnosti zastávek rozhodně  vliv nemám, petice zahrnuje připomínky k režimu dopravy a bude se jí zabývat dopravní komise města. Nástupní plocha u současné zastávky je na vlastní komunikaci, nemyslím si, že by se v tomto nově navržená lišila, vlastní čekárnu lze umístit do jabloňového sadu, aby byla s podobným odstupem jako pod vrbou, námitky uživatelů zastávek  lze projednat na veřejném setkání obyvatel dotčených ulic s vedením města, které má rozhodovací pravomoci, osadní výbor je orgánem doporučujícím .Anonymní stanoviska se mi příčí ,dovolím si  připojit své jméno.Galářová

No jo paní galářovou budí autobysy a špatně se jí vyjíždí z domu. 

Dokud její děti používali každý den autobus do školy bylo vše v pořádku, nyní už jí tak blízko nepotřebuje.

Ať se paní Galářová hodně zamyslí.

No jo, Fišer!

Nutné dodat, že školáci se v okolí pohybovali jen kvůli tomu, že v blízkosti byla jídelna základní školy, ale poslední rok nebo dva je jídelna přesunuta do budovy školy. Z toho plyne to, že jediný kdo zastávku používá je pár místních včetně výše zminované předsedkyně Osadního výboru. Proto nevidím jediný důvod pro přesun, bez ohledu na to, že nikde v okolí není prostor pro umístění nové zastávky, tak aby nehjízdila krajinu nebo by nekomplikovala dopravní situaci.

Raději nechat zabít děti, aby si místní obyvatelka prosadila své!!!!!!

Zpomalit a zastavit okolní dopravu ?????!!!!!!! Naházet děti pod kola řidičům.

Dopravní inspektrát ať se jde raději podívat, jak by to dopadlo, kdyby se zastávka přesunula.

Nejlepší je vše razítkovat od stolu a nedívat se co se stane když ..........

 

 

Poslat nový komentář