Odešel jeden z posledních aristokratů Prostějovska

Odešel jeden z posledních aristokratů Prostějovska
ilustrační foto iprostejov.cz

Před vánočními svátky odešel hrabě Richard Belcredi, majitel zámku v Brodku u Prostějova. Zemřel ve věku 89 let.

Hrabě Richard Belcredi byl synem Karla Belcrediho 1893-1972 a Terezie Kalnoky 1893-1969. Richard po roce 1948 přeplaval Dyji a dostal se do Vídně. Odtud odcestoval na falešné doklady francouzského vojáka do Paříže. Potom šel studovat do Štrasburku na Universitu Svobodné Evropy politologii. Od konce roku 1952 se spřátelil s Pavlem Tigridem, s nímž spolupracoval v Rádiu Svobodná Evropa. V roce 1952 se odstěhoval se svoji novou ženou Mabile de Rohan ze Sychrova do Mnichova. Tam pracoval až do roku 1983. Od roku 1973 pracoval v organizaci OPUS BONUM, která sloužila jakožto základna pro československé emigranty. Po roce 1989 se vrátil do vlasti. Působil jako velvyslanec České republiky ve Švýcarsku v letech 1994 až 1998. Za svoji činnost obdržel od prezidenta Václava Havla řád T.G.M III. třídy. Po roce 1998 se natrvalo vrátil do Brodku u Prostějova, kde spravil rodový majetek po své matce. Zde také letos zemřel.

M. Vařeka

Poslat nový komentář