Město připravuje novinku pro cyklisty. Bikesharing

Město připravuje novinku pro cyklisty. Bikesharing
Ilustrační foto Ostrava.cz

Bikesharing aneb sdílení jízdních kol je novinka, o kterou nedávno veřejnost projevila zájem. Z výsledků ankety, která proběhla na webových stránkách města, vychází, že většina respondentů (81%) projevila zájem o možnost služby sdílených kol. Zjištění zájmu občanů byl prvním krokem k realizaci této služby. 

Služba je nedílnou součástí schváleného dokumentu Koncepce Smart Prostějov / Manuál chytrého města. O této problematice konkrétně „mluví“ kapitola 08 manuálu s názvem Lidé vs. automobily, obsahující systém sdílení dopravních prostředků – bikesharing, tedy sdílení jízdních kol. Pilotní projekt počítá zhruba se stovkou kol a deseti stanovišti. Sdílení kol by mělo být zdarma.

„Pro zavedení této služby hovoří například i to, že ve městě máme silně rozvinutou síť cyklostezek. Navíc jako za podpůrnou službu můžeme považovat i aktuálně realizované uzamykatelné boxy na kola v budovaných dopravních terminálech. Také aktuální zájem soukromých investorů o vybudování bikesharingové sítě mluví sám za sebe,“ nastínil dále situaci náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Rada města Prostějova na svém posledním jednání odsouhlasila vytvoření pracovní skupiny, která se bude problematikou bikesharingu v Prostějově dále detailněji zabývat. Jejím vedoucím je František Jura, členy pak Jiří Pospíšil, Alena Rašková, Milada Sokolová, Lenka Tisoňová, Václav Lužný a Kateřina Vosičková. (red)

Poslat nový komentář