Kupte si pastelku "umění žít ve tmě"

Kupte si pastelku "umění žít ve tmě"
ilustrační foto SONS.CZ

Už 12. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka. Bílá pastelka připomíná bílou hůl, která není jen symbolem slepoty, ale je především symbolem důstojného života nevidomých. Bílá hůl zvyšuje bezpečnost nevidomých v dopravním provozu a pomáhá zrakově postiženým s orientací v okolním prostředí.

Občané měst Olomouce, Mohelnice, Litovle, Lutína, Šternberka, Prostějova, Přerova, Zábřehu, Jeseníku, Šumperka, stejně jako ostatních měst na celém území republiky, budou mít příležitost koupit si bílou pastelku „umění žít ve tmě“ a podpořit služby pro zrakově postižené, které bezplatně poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Regionální střediska obou organizací sídlí v Olomouci na ulici I. P. Pavlova 69 (budova Jalta, tel: 585 428 111). Pracoviště Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých je také v Přerově, v Prostějově, v Jeseníku a v Šumperku.  Bezplatné služby jsou tedy dostupné všem, kteří mají v dospělém věku vážné potíže s viděním v celém Olomouckém kraji.

Tyfloservis pomáhá nevidomým a slabozrakým na cestě k samostatnosti již 25. rokem např. nácvikem orientace v prostoru, výukou Braillova bodového písma, výukou psaní na klávesnici počítače, nácvikem podpisu a nácvikem jakýchkoli sebeobslužných dovedností. Výuka probíhá často u klienta v domácím prostředí, bere do úvahy potřeby, možnosti a schopnosti zrakově postiženého člověka. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je také výběr vhodné optické pomůcky, která umožní opětovné čtení, pokud brýle již nepomáhají.

Sbírka má mnohaletou tradici a dobré jméno. Dobrovolníci v tričkách s logem sbírky budou nabízet veřejnosti ke koupi za 20 Kč bílou pastelku (s bílou nebo i barevnou tuhou). Každá dvojice bude vybavena zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky.

Výtěžek sbírky je každoročně pro tyto neziskové organizace významným zdrojem prostředků. Podpoří celostátní projekty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých např. výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních a orientačních bariér, vydávání časopisu pro nevidomé, ale rovněž podpoří služby sociálně právního poradenství a volnočasové aktivity v jednotlivých regionech. Organizátoři děkují všem dárcům i dobrovolníkům. Více informací na www.bilapastelka.czwww.tyfloservis.cz,www.sons.cz. (red)

Poslat nový komentář