V blízkosti ulice Říční se bude rozšiřovat zeleň

V blízkosti ulice Říční se bude rozšiřovat zeleň
ilustrační foto PvNovinky.cz

Město Prostějov postupně pokračuje v dílčí přípravě akce s názvem „Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření“. Ruku v ruce s tímto projektem jdou i kroky pro zpracování projektové dokumentace „Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční“. Kroky k rozšiřování zeleně na území města tak i nadále pokračují.

„Trochu nás brzdí majetkoprávní vztahy. Vlivem jejich nedořešení k předmětným pozemkům pro výstavbu protipovodňových opatření se v lokalitě může pokračovat na ostatních pozemcích pouze na řešení výsadby zeleně, výstavby komunikace potřebné pro údržbu zeleně a pro zpřístupnění atraktivní rekreační lokality. Realizace by mohla být spolufinancována v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, která bude vyhlášena v 1. čtvrtletí roku 2018,“ nastínil budoucnost první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že je třeba ještě zpracovat zmíněnou projektovou dokumentaci pro ulici Říční. (red)

Komentáře

Ostatní jsme v ři.ti dávno

Poslat nový komentář