Prostějov je o krok vpřed!

Prostějov je o krok vpřed!
ilustrační foto

 

K modrým, žlutým a zeleným popelnicím na tříděný odpad by měly přibýt také kontejnery hnědé určené například na slupky od brambor nebo zbytky zeleniny. Ministerstvo životního prostředí chce, aby radnice do roku 2020 lidem zajistily možnost třídit bioodpad. Prostějov je v tomto případě o krok vpřed.

Ministerstvo životního prostředí bude od radnic chtít, aby do roku 2020 nabízely lidem kromě barevných kontejnerů na papír, plast či sklo také ty na bioodpad. Počítá s tím návrh Operačního programu Životní prostředí na další roky, který MŽP představilo veřejnosti. Plán je však zatím dost obecný a rozhodně neznamená, že do šesti let bude v řadě kontejnerů na tříděný odpad ještě například hnědý na zbytky z kuchyně. Obcím bude stačit, když zajistí jejich likvidaci například ve sběrném dvoře. "Obce budou mít na výběr, jaký systém sběru bioodpadu i kovů zvolí, a to obecně závaznou vyhláškou," řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

V Prostějově se hnědé popelnice na bioodpad objevily v roce 2013, kdy se městu podařilo na jejich nákup získat dotaci. Čtyři sta bionádob o objemu sto čtyřiceti litrů zájemci rozebrali na základě zápůjční smlouvy velmi rychle. Dalších čtyřicet kontejnerů o objemu sedm set sedmdesát litrů rozšířilo hnízda tříděného odpadu hlavně na sídlištích a u škol. (ber)

Poslat nový komentář