Chránění bobři už nejsou dobří?

Chránění bobři už nejsou dobří?
ilustrační foto

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydává opatření obecné povahy. Týká se zvláště chráněného živočicha, bobra evropského. Podle Kraje v tomto případě veřejný zájem převážil nad ochranou přírody.

Oč jde? V době od  1. března do 15. dubna a od 1. srpna do 31. října mu můžeme ničit bydlení. „Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber), který je zařazen v kategorii silně ohrožených,“ dočtete se v dokumentu, zveřejněném na úřední desce prostějovského magistrátu.  

Podle výjimky můžeme bobry rušit a ničit jeho sídla odstraňováním nebo zprůtočňováním bobřích hrází a likvidací bobřích sídel. Bližší informace naleznete na http://ude.prostejov.eu/UDE01/Dokument.aspx?file=S00A0B0SFNGD&pc=0&filepri=S00A0B0SFNGD (red)

Poslat nový komentář