Město připravuje další projekt regenerace panelového sídliště

Město připravuje další projekt regenerace panelového sídliště
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova. Navržené úpravy této části sídliště navazují na probíhající revitalizaci v Tylově ulici.

Jedná se o území s 32 bytovými domy, ve kterých je celkem 448 bytů s cca 850 obyvateli. Koncept řešení vychází mimo jiné z vyhodnocení ankety občanů, projekt byl projednán na dvou veřejných jednáních s obyvateli sídliště. „Mezi hlavní řešené problematiky části regenerace tohoto sídliště patří parkování, využití veřejných prostor a vybavení sídliště mobiliářem. Projekt také řeší využití vnitrobloků části sídliště a absenci odpočinkových, relaxačních a sportovních ploch. V neposlední řadě je navržena revitalizace zeleně a nová výsadba,“ sdělil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V rámci revitalizace bude také plně zpřístupněna veřejnosti dnes oplocená zahrada bývalé mateřské školy.

Předpokládané náklady na realizaci navržených úprav části tohoto sídliště jsou odhadovány na celkovou částku cca 31,7 mil. Kč včetně DPH „Tak jako v předešlých projektech regenerace panelových sídlišť v Prostějově bude i tato provedena po etapách, konkrétně ve třech,“ upřesnil Fišer. Radní Jaroslav Šlambor dodal, že na realizaci této stavby bude město žádat o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. (red)

Poslat nový komentář