Chcete na stáž do Bruselu? Přihlaste se na Kraji!

Chcete na stáž do Bruselu? Přihlaste se na Kraji!
ilustrační foto Ol. kraj

 

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu přivítalo na počátku března několik mladých lidí z regionu, kteří byli přijati na pracovní stáž do institucí a poradních orgánů Evropské unie v několika zemích. Evropská unie (EU) má spuštěn program odborných stáží, díky nimž se mladí absolventi z jednotlivých členských států dostanou například do Evropské komise nebo Evropského parlamentu.

Stážisté jsou zařazeni na oddělení a pracují spolu se stálými zaměstnanci na všech tématech, kterými se daná instituce zabývá. Věnují se tedy zejména přípravě nové legislativy, komunitárním programům nebo překladům odborných textů. K obecným podmínkám přijetí patří znalost alespoň dvou úředních jazyků EU, dokončený základní stupeň vysokoškolského studia, státní příslušnost některého členského státu, další podmínky určuje přímo instituce. Jak uvádí současná stážistka v Generálním ředitelství Evropské komise pro překlady (DGT) Radka Hoková, „jsem ráda, že jsem prošla náročným výběrem, na počátku bylo přes 15 tisíc uchazečů o stáž. Těším se na novou práci, jako studentka anglické filologie získám zkušenosti s překlady evropské legislativy a snad i tolik potřebný evropský nadhled.“ Další stážistkou v Evropské komisi bude následujících pět měsíců Petra Zmeltová, která bude pracovat pro Výkonnou agenturu Evropské komise v Lucemburku. Zájmové sdružení právnických osob OK4EU, které zastupuje zájmy Olomouckého kraje při EU, pravidelně informuje své členy o možnostech stáží a pracovních nabídkách v institucích EU.  Zájemci o informace o stážích v institucích EU se mohou obrátit na Michaelu Vráželovou ze sdružení OK4EU e-mailem (vrazelova@ok4eu.cz) nebo telefonicky na číslo +420 587 432 016. (red)

Poslat nový komentář