Ohlédnutí: V Prostějově proběhla premiéra Burzy práce a vzdělání

Ohlédnutí: V Prostějově proběhla premiéra Burzy práce a vzdělání
ilustrační foto ber

Dne 22. září 2016 proběhla v Prostějově premiérově Burza práce a vzdělání. Hlavními organizátory byla Okresní hospodářská komora v Prostějově, Úřad práce v Prostějově, Svaz dopravy a průmyslu a spoluorganizátorem Statutární město Prostějov.

Hlavním cílem bylo široké veřejnosti prezentovat významné firmy regionu a školy, které s nimi spolupracují.

Burzy se účastnilo celkem 39 vystavovatelů, z toho 28 firem a 11 škol. Návštěvnost byla obrovská a velmi mile nás překvapila. Burzu během celého dne navštívilo kolem 1300 lidí! Největší nápor byl během dopoledních hodin mezi 9 a 12, to prošlo mezi vystavovateli kolem tisícovky návštěvníků. Z toho bylo kolem 900 žáků základních a středních škol.

Ohlasy od vystavovatelů jsme zaznamenali velmi pozitivní. Spokojenost byla s celkovou organizací, a to od samotné připravenosti prostor pro vystavovatele, zázemí, techniku, občerstvení během celého dne, až po doprovodný program, který probíhal na podiu. Zástupci firem si velmi pochvalovali organizovanost žáků ze ZŠ a SŠ. Oproti podobných akcím neměli žáci po příchodu volný rozchod po Burze. Byli rozděleni do skupinek, každé byl přidělen průvodce z řad organizátorů, který je následně organizovaně a cíleně provedl celou Burzou, zastavil se u každého stánku a stručně představil postupně všechny vystavovatele. Až poté si mohl každý individuálně projít prostory sám.

Většina vystavovatelů pojala svoji prezentaci interaktivně a tím k sobě poutali pozornost procházejících. Příkladem je kamion i s návěsem, který parkoval venku a byl doslova obležen zvědavci, autotrenažér, u kterého stála fronta nedočkavců k vyzkoušení si řízení, celý osobní automobil napíchnutý na diagnostiku, praktické zkoušky první pomoci, ukázky kreativních účesů, ukázky konečných produktů firem, stále běžící videa prezentující moderní a čisté provozy, ochutnávky oříšků, uzenin, čokolády, zkoušky zručnosti při skládání rozpínky - což je důležitá součástka tkalcovského stavu, nádherně nazdobený a prostřený stůl lákající jen si sednout a nechat si donést něco dobrého na zub, a mnoho dalších.

V rámci konání Burzy jsme také uspořádali diskusní forum mezi zaměstnavateli a zástupci ZŠ a SŠ, kterého se účastnilo na tři desítky diskutujících. Diskuse proběhla za účasti primátorky Statutárního města Prostějov, náměstka hejtmana OK pro rezort školství, vedoucího odboru školství PV a zástupce Svazu průmyslu a dopravy. Proběhla tu vzájemná výměna informací, nabídky exkurzí a dnů otevřených dveří pro děti i výchovné poradce, diskutovala se záležitost stipendijních programů kraje i firem zaměřená zejména na podporu technických oborů a problematika celkově nastaveného systému vzdělávání a jeho financování a školství jako takového.

Věříme, že Burza splnila očekávání vystavovatelů i samotných návštěvníků a většina tu nalezla co hledala.

Vzhledem k úspěšnosti celé akce chceme, aby se stala tradicí a rádi bychom ji příštím rokem zrealizovali opět.

 

Helena Chalánková, ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově

Komentáře

Jitka a Helenka Chalánkovitcz, je to náhoda nebo úmysl?? Tady má někdo předvolební PRŮSER!!

Poslat nový komentář