Plumlovskou čeká uzavírka! Částečná

Plumlovskou čeká uzavírka! Částečná
Foto MMP
Další fotky: 
Plumlovskou čeká uzavírka! Částečná

Důvodem uzavírky je rekonstrukce vodovodu v úseku od Jiráskova náměstí po ulici Březinova.

Od 13.3 do 31.7. 2017 bude uzavřena silnice II/150 ul. Plumlovská v Prostějově. Bude probíhat rekonstrukce vodovodu. Jedná se o částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu v úseku od Jiráskova nám. po ul. Březinova. Bude uzavřen jízdní pruh pro směr jízdy ven z centra města (směr Boskovice, Blansko). Objízdná trasa pro dopravu bude vedena po ul. Kostelecké, U Stadionu a po ul. J. Lady na ul. Plumlovskou. Autobusová doprava (MHD i příměstská) bude vedena po ul. Kostelecké, Fanderlíkova, J.B. Pecky, Dykova, Melantrichova a Nerudova na ul. Plumlovskou.

Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Fanderlíkova. V souvislosti s objízdnou trasou autobusů bude omezeno stání vozidel na ul. , J.B. Pecky, Dykova, Melantrichova a Nerudova.

Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780605, 780640, 780652, 780653, 780721, 780710, 780720 (provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.), linka 710912 (provozovaná dopravcem VYDOS BUS a.s.) a linka 780550 (provozovaná dopravcem AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.). Všechny tyto linky (mimo linku 780605) jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Objízdná trasa bude jednosměrně vedena ze silnice II/150 (ul. Vápenice) po II/366 (ul. Kostelecká) s odbočením MK (ul. Fanderlíkova, ul. J.B. Pecky, ul. Dykova, ul. Melantrichova, ul. Nerudova) na silnici II/150 (ul. Plumlovská), dále dle platné licence. KUOK 23653/2017 2/2

Zastávka Prostějov, Hliníky bude po dobu uzavírky přemístěna na ul. Fanderlíkova – před domy č. 20 a č. 26. Přesné umístění přenosných označníků musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR.

Objízdná trasa autobusů příměstské dopravy, přemístění zastávky Prostějov, Hliníky na ulici Fanderlíkova a vyloučení parkování na objízdné trase bylo odsouhlaseno (dle sdělení zástupce dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. Ing. Havelky) na jednání dne 2. 3. 2017 zástupcem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Prostějov p. Vafkem.

Podrobnosti vedení příměstských linek viz. příloha.

Podrobnosti vedení MHD budou doplněny po potvrzení dopravcem. Práce realizuje firma JR stavby CZ, kontaktní osoba: Michal Švejdík, tel. 775 041 201. (Zdroj MMPv)

 

Poslat nový komentář