Rekonstrukce mostu v Čechovicích byla dokončena o měsíc dříve

 Rekonstrukce mostu v Čechovicích byla dokončena o měsíc dříve
Foto MMP
Další fotky: 
 Rekonstrukce mostu v Čechovicích byla dokončena o měsíc dříve

Nový most již slouží. Jeho stavba byla dokončena o třicet dní dříve, než se plánovalo.

Špatný stav nosné konstrukce a spodní stavby, příliš malá šířka mostu. To byly hlavní důvody, které vedly k obnově. 

„Jednalo se o rekonstrukci stávajícího mostu, který již staticky nevyhovoval silniční zátěži. Došlo k demolici stávající mostovky, rekonstrukci spodní stavby opěr, zpevnění dna náhonu a vybudování nové širší mostovky, tedy pojízdné vozovky mostu,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a zdůraznil, že stavební práce byly ukončeny o třicet dní dříve, než byl původní předpoklad. Stavba byla předána a převzata s drobnými vadami a nedodělky, které ovšem nebrání užívání. 

„Tyto nedodělky, což jsou sadové úpravy a trávníky, budou odstraněny nejpozději do října 2016, dle klimatických podmínek,“ doplnil náměstek Fišer. Stavbu realizovala firma PONVIA construct s.r.o., Olomouc. Finanční náklady činily 1.4 milionu korun včetně DPH. (red)

Poslat nový komentář