Čechovičtí získají v Žitné ulici nový chodník

Čechovičtí získají v Žitné ulici nový chodník
ilustrační foto ber

Rada města Prostějova dala zelenou zadání projektové dokumentace s názvem „Chodník ulice Žitná, Čechovice“ ve stupni pro stavební povolení formou výzvy jednomu zájemci společnosti STAVTES, s.r.o., Prostějov.

V projektu bude řešena celková rekonstrukce a zřízení nových komunikací pro pěší včetně podkladních vrstev v rozsahu pro zajištění bezpečného pohybu chodců v předmětném dopravním prostoru.

„Součástí projektu bude pochopitelně dešťová kanalizace v nezbytně nutném rozsahu včetně systému zasakování dešťových vod. Dále pak manipulační plocha pro zásobování, autobusová zastávka, nové přechody a nová místa pro přecházení chodců. Nedílnou součástí bude nasvětlení přechodu pro chodce a plochy autobusové zastávky. Zapomenout nesmíme na stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí,“ v krátkosti nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Cena za vypracování projektové dokumentace je zhruba 105 tisíc korun (včetně DPH). (red)

Poslat nový komentář