Mateřinka bude mít větší kapacitu

Mateřinka bude mít větší kapacitu
Foto MMP

Město Prostějov získalo dotační peníze na rozvoj mateřské školky v Čechovicích. Peníze pochází z měšce Integrovaného regionálního operačního programu.

„O podporu na zvýšení kapacity školky jsme žádali v červnu tohoto roku. Dotaci jsme nakonec získali a konkrétně bude využita na stavební práce související se zvýšením kapacity. Realizace projektu zahrnuje odstranění hospodářského pavilonu školy a výstavbu nového objektu včetně oddělení pro děti. Tím bude navýšena kapacita zařízení o 25 míst,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Nová budova bude navazovat na stávající pavilony školky a po dokončení celé stavby s nimi bude tvořit jeden funkční celek. Výše dotace činí maximálně 11.290.093,20 Kč. (red)

 

 

Poslat nový komentář