Ceny města Prostějova za rok 2014 obdrželi Jiřina Prekopová i Miroslav Švancara

Ceny města Prostějova za rok 2014 obdrželi Jiřina Prekopová i Miroslav Švancara
Foto MMP

 

V pondělí 11. května 2015 byly v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předány Ceny města Prostějova za rok 2014. Zastupitelstvo města Prostějova ceny udělilo šesti výjimečným lidem. Jeden z nich cenu získal in memoriam.

Ceny byly předány:

Ing. Olze Čermákové – za celoživotní demokratické postoje a společenskou angažovanost

Václavu Mastnému - dlouhodobě patří k předním prostějovským odborníkům v oblasti investiční výstavby a v tomto roce se stal čestným členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

PhDr. Jiřině Prekopové - prostějovské rodačce, objevila léčebnou terapeutickou metodu "Pevné objetí", která se stala jedním z prostředků obnovy lásky v rodině

PhDr. Janu Roubalovi, in memoriam - za dlouholetou záslužnou činnost v divadelní oblasti a v oblasti pedagogiky

Miroslavu Švancarovi - za přínos v oblasti kultury – pořádání deseti ročníků Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové

PhDr. Marii Turkové - za dlouholetou činnost v oblasti sociálních služeb, za celoživotní práci pro zdravotně postižené děti a mládež.  (red)

Poslat nový komentář