Mládeži! Jednoduchá soutěž pro vás!

Mládeži! Jednoduchá soutěž pro vás!
ilustrační foto internet

 

Mezinárodní úřad Světové poštovné unie vyhlašuje již 43. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež do 15 let. Téma zní: „Napiš dopis o tom, jak hudba ovlivňuje život“.

Z došlých textů vybere komise složená ze zástupců České pošty vítěze, jehož dopis bude Českou republiku reprezentovat v mezinárodním kole ve švýcarském Bernu. Soutěže se každoročně účastní přes 60 zemí. Česká pošta se pod patronací ministerstva průmyslu a obchodu podílí na organizaci české části soutěže od roku 1995. V historii této soutěže se již dvakrát podařilo získat pro Českou republiku nejvyšší mezinárodní ocenění, a to zlatou medaili, kterou si osobně převzali ve Švýcarsku v roce 2009 Dominika Koflerová a v roce 2013 Daniel Korčák. 

Podmínky pro účast v soutěži

Je to zcela jednoduché. Text v českém jazyce na dané téma bude napsán ve formě dopisu, to znamená s oslovením na začátku, s datem a místem, pozdravem a podpisem. Na konci za text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, jeho věk, a přesnou adresu školy, do které chodí. Rozsah textu v českém jazyce je stanoven nejvýše na 800 slov a musí jít o dosud nezveřejněné a původní dílo soutěžícího. Dopis může být napsán na počítači i rukou. Soutěže se mohou zúčastnit chlapci a dívky, kteří mají na území České republiky trvalé bydliště a ani v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 16 let.

Text dopisu musí být odeslán nejpozději do 21. března 2014, výhradně na adresu:

Česká pošta, s. p. korporátní marketing „soutěž v psaní dopisů“ Poštovní přihrádka 99 225 99 Praha 25

Výsledky české části soutěže zveřejní Česká pošta do 15. května 2014 na svých webových stránkách. Ocenění soutěžící budou obeznámeni osobním dopisem a vítězné dopisy budou zveřejněny. Vítěz české části mezinárodní soutěže bude odměněn elektronickou čtečkou knih, soutěžící na druhém a třetím místě obdrží alba s výběrem známek a všichni tři pak malé poštovní překvapení.

Výherci mezinárodního finále získají zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili, čestné uznání a diplom.

 

(red)

Poslat nový komentář