Zjistěte si, zda vám jezdí vlaky!

Zjistěte si, zda vám jezdí vlaky!
ilustrační foto ceskedrahy.cz

 

Máte-li se vypravit kamkoliv vlakem, můžete si sami zjistit na stránkách Českých drah, zda se jedná o plánovanou výluku či mimořádnou situaci.

"Omezení provozu osobní dopravy jsou způsobena mimořádnostmi a výlukami. Mimořádnosti jsou neplánované události typu poruchy, nehody a živelné katastrofy atd. Výluky jsou plánovaná omezení způsobená stavebními pracemi, jež zahrnují modernizaci, údržbu a opravy tratí, železničních stanic a zastávek. Cílem výluk je zlepšení komfortu cestování a služeb, v některých případech i zkrácení cestovních dob", píše se na stránkách Českých drah.

Na vlastním odkaze http://www.cd.cz/omezeniprovozu/ si rozkliknutím výstražného trojúhelníčku sami zjistíte, zda se právě na vaší plánované trase cokoliv událo. (red)

Poslat nový komentář