Rada schválila plán oprav chodníků na letošní rok

Rada schválila plán oprav chodníků na letošní rok
ilustrační foto ber
Další fotky: 
Rada schválila plán oprav chodníků na letošní rok

 

Rada města na poslední schůzi schválila plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2015. V rozpočtu města Prostějova byly pro letošní rok ponechány na kapitole 90 – správa a údržba majetku města 3.000.000 Kč na provedení celoplošných oprav chodníků. Dle platné Smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku a zajišťování dalších veřejně prospěšných služeb uzavřené se společností .A.S.A. TS Prostějov, je na kapitole 90 – správa a údržba majetku města, na položce č.8 – oprava dláždění, rozpočtováno 4.700.000 Kč s DPH.

„Na celoplošnou opravu chodníků připravujeme zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s použitím elektronické aukce. Použitím elektronické aukce předpokládáme výraznou úsporu nákladů jako v minulých letech, kde se průměrná cena za celoplošnou opravu chodníku pohybovala okolo 750 – 850 Kč/m2 s DPH,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. „V roce 2015 se zaměřujeme na celoplošné opravy velmi frekventovaných chodníků před základními a středními školami, tj. na ul. Jungmannova (ZŠ a MŠ Jana Železného), kde současně dojde k napojení chodníků na investiční akci ORI na vybudované plochy pro výstup a nástup žáků (2014) a na plánovanou realizaci výstavby cyklostezky B. Šmerala – Anenská (léto 2015). Dále se jedná o celoplošnou opravu chodníku na Palackého tř. (ZŠ Palackého tř. a Obchodní akademie Prostějov) a na ul. Vl. Majakovského (ZŠ na ul. Majakovského, Vrahovice), kde opět dojde k napojení chodníku na investiční akci ORI z roku 2014, při které byly vybudovány plochy pro výstup a nástup žáků,“ dodal Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář