I komunikace a chodníky v Žešově se dočkají opravy

I komunikace a chodníky v Žešově se dočkají opravy
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova na své poslední schůzi rozhodla zadat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny formou výzvy jednomu zájemci – Dopravní projektování spol. s r.o., Olomouc.

Společnost byla zpracovatelem dokumentace pro územní rozhodnutí. „Zvítězila ve výběrovém řízení v režimu malé zakázky prostřednictvím elektronické aukce. Odbor rozvoje a investic oslovil stejného projektanta o předložení cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně rozpočtu a inženýrské činnosti. Přitom se vycházelo z předpokladu, že projektant disponuje všemi podklady pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, čímž značně zkrátí termín vypracování projektové dokumentace pro získání stavebního povolení potřebné pro realizaci stavby,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Projektant podal nabídku na celkovou částku 91.234 Kč včetně DPH. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Prostějova jsou na akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 500.000 Kč. „V rámci této akce bude provedena rekonstrukce celé ulice, včetně kanalizace. Požadavek na investici vzešel od zdejších občanů prostřednictvím Osadního výboru Žešov,“ doplnil Fišer. (red)

Poslat nový komentář