Povolení k práci v Česku získají cizinci snadněji

Povolení k práci v Česku získají cizinci snadněji
ilustrační foto regiony.cz

 

Postup získání povolení k práci v Česku pro cizince z mimoevropských zemí se od příštího týdne zjednoduší. Místo dvou dokumentů bude stačit jedna kartička a jediný úřad. Zjednodušení přinášejí úpravy zákonů o pobytu cizinců a o zaměstnanosti, které nabyly účinnosti 24. června.

"Změna zjednoduší život i zaměstnavatelům, kteří už nebudou muset předem oznamovat Úřadu práce ČR záměr zaměstnávat cizince," doplnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová.

Doposud museli cizinci, kromě občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, v případě zájmu o práci v Česku nejdříve získat povolení k zaměstnání od příslušného krajského úřadu práce. Až poté mohli dostat vízum k pobytu nad 90 dnů, které vydává ministerstvo vnitra. Od příštího úterý už bude stačit jen zaměstnanecká karta, kterou cizincům vydá přímo vnitro.

Ovšem nadále budou zaměstnavatelé přednostně nabízet volná místa Čechům nebo občanům EU, EHP a Švýcarska. "Tedy nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky úřadu práce. Teprve po uplynutí třicetidenní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země," oznámila generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Letos stát očekává 30 000 žádostí o kartu, z toho dvě třetiny tvoří žádosti o prodloužení současných povolení. Aby cizinec kartu získal, bude muset mimo jiné prokázat odbornou způsobilost k výkonu dané profese. Karta bude mít platnost nejvýše dva roky. Podrobnější informace najdou zájemci na webu ministerstva vnitra a portálu ministerstva práce a sociálních věcí. (red)

Poslat nový komentář