Součinnostní akce v Prostějově šla po ubytovnách a cizincích

Součinnostní akce v Prostějově šla po ubytovnách a cizincích
ilustrační foto

 

V minulém týdnu proběhla na teritoriu města Prostějova součinnostní akce policistů obvodního oddělení Prostějov 1, policistů z Oddělení cizinecké policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, pracovníků Krajské hygienické stanice, Živnostenského úřadu Magistrátu města Prostějova, Úřadu práce a Městskou policií Prostějov, která byla zaměřena na kontrolu cizinců a ubytoven na území města Prostějova.

Součástí akce byla i dopravně bezpečnostní akce, zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v souladu s ustanovením zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a dodržování povinností, které vyplývají účastníkům silničního provozu ze zákona a také kontroly v rámci předcházení trestné činnosti, týkající se vloupání do motorových vozidel a krádeží věcí z nich. „V  průběhu akce bylo zkontrolováno 124 osob, z toho 38 cizinců. Byl zjištěn 1 přestupek, jehož řešení je v kompetenci pracovníků Živnostenského úřadu,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková. V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zkontrolovali policisté 122 vozidel a nezjistili žádný přestupek. (red)

Poslat nový komentář