Pozor na jedovaté boty, varuje ČIŽP

Pozor na jedovaté boty, varuje ČIŽP
Foto ČIŽP

Ve druhém pololetí roku 2015 se inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zaměřili na kontrolu přítomnosti látky dimethyl-fumarát v předmětech. Kontrolovali boty z dovozu. V jednom případě obsahovala pracovní obuv dimethyl-fumarát, jehož stanovený limit byl překročen 512 krát. Používání této látky je omezeno evropským nařízením REACH.

„U pěti náhodně vybraných dodavatelů jsme odebrali 12 vzorků dovozové obuvi vyskytující se v běžné prodejní síti a nechali je prověřit v akreditované laboratoři. Požadavkům legislativy nakonec nevyhověly pouze dva, přičemž stanovené limity byly překročeny o několik řádů,“ komentoval kontroly Martin Marko z ČIŽP, specialista na chemické látky.

V nařízení REACH je obsah dimethyl-fumarátu v předmětech omezen. Látka se nesmí používat v předmětech ani v žádných jejich částech v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg. Pokud tomu tak je, nesmí být předměty uváděny na trh. Dimethyl-fumarát se používal jako biocid pro ošetření některých výrobků z důvodu přepravy a skladování. Jeho používání v předmětech, které přichází do styku s kůží, může vyvolávat kontaktní dermatitidu (zarudnutí, svědění, pálení).

Oba předměty (obuv) pod názvem „Dog dobrman“, EAN: 8591940300111, číslo šarže OA21-465/2014 a „Obuv Terier S1“, EAN: 8591940095697, číslo šarže OA21-238/2013, které podle výsledků analýzy nevyhověly požadavkům nařízení REACH, byly dovezeny z Číny společností CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9.

„S dodavatelem uvádějícím tyto nevyhovující předměty na trh v České republice jsme zahájili správní řízení a uložili mu nápravné opatření ke stažení vadné šarže obuvi z trhu. Pokuta ve výši 200 tisíc korun udělená za porušení Evropského nařízení REACH už nabyla právní moci. Společnost CANIS SAFETY a.s. provedla okamžitě nápravu a zajistila informování distributorů i veřejnosti o vadné šarži obou závadných výrobků,“ řekl Marko. (Zdroj ČIŽP)

 

Poslat nový komentář