ČOI loni kontrolovala dětská hřiště. Čtvrtina neprošla

ČOI loni kontrolovala dětská hřiště. Čtvrtina neprošla
ilustrační foto

Již v dubnu loňského roku záhajíla Česká obchodní inspekce kontroly dětských hřišť a herních prvků. Tyto kontroly prováděla po celou sezonu. Vykonala jich 119 a inspektoři zkontrolovali více než 350 herních prvků. Ve třiceti případech zjistili nedostatky. V kontrolách sebude pokračovat, neboť jejich hlavním cílem je minimalizovat riziko úrazů dětí, k nimž dochází zejména díky nevhodné konstrukci herních prvků, v důsledku jejich nesprávné instalace či nedostatečné údržby, případně i poškození dlouhodobým používáním.

Na kontrolách se podíleli pracovníci všech inspektorátů České obchodní inspekce a vybraní pracovníci oddělení technické kontroly, kteří došetřovali některé případy i po formálním ukončení akce. Kontroly byly zaměřeny na dokumenty související s posouzením shody výrobku s technickými předpisy (certifikáty typu, protokoly o zkouškách atd.), na vyhledávání rizikových herních prvků a sestav z hlediska konstrukce, na instalaci herního zařízení a také na režim údržby a správy zařízení dětského hřiště.

Při 119 kontrolách a místním šetření, konkrétně u šesti výrobců (z nichž tři byli současně provozovateli hřiště), u jednoho dovozce ze třetí země (USA) a u 112 provozovatelů, zjistili inspektoři ve třiceti případech nedostatky různého stupně závažnosti. „Při kontrolách byly vyžadovány provozní řády, technická a průvodní dokumentace k výrobkům, prohlášení výrobce o shodě (PSH), certifikáty výrobků, pokyny pro provozovatele (tj. způsob kontroly - běžná vizuální, provozní, hlavní roční kontrola) a písemná dokumentace o provedení kontroly. Návody k montáži byly kontrolovány pouze u výrobců – nedostatky nebyly zjištěny,“ uvedl mluvčí inspekce Denis Gaidoš. V Olomouckém kraji bylo provedeno 14 kontrol, sedm z nich zjistilo pochybení. (red)

 

Poslat nový komentář