Město odstupuje od prodeje pozemku ČSSZ

Město odstupuje od prodeje pozemku ČSSZ
ilustrační foto
Další fotky: 
Město odstupuje od prodeje pozemku ČSSZ

 

Na nároží ulic Kostelecké a Fanderlíkovy měla vyrůst nová budova Okresní správy sociálního zabezpečení v Prostějově. Přestože prodej pozemku státu schválilo zastupitelstvo již v roce 2006, dodnes nebyla uzavřena smlouva. Rada doporučila zastupitelstvu usnesení o prodeji revokovat.

Naposledy byla Česká správa sociálního zabezpečení vyzvána k vyjádření v srpnu loňského roku. "Zástupce České správy sociálního zabezpečení dne 30. srpna 2013 sdělil, že ve věci prodeje předmětného pozemku bylo z jejich strany opětovně žádáno o uvolnění peněz ze státního rozpočtu s tím, že odpověď lze očekávat v řádu týdnů. Z těchto důvodů bylo požádáno o možnost sdělení závazného termínu pro uzavření kupní smlouvy do konce roku 2013. Do dnešního dne však město žádné sdělení neobdrželo," vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář