Amoniak utekl ze závodu Nestlé, zaměstnanec se ztratil a hasiči zasahovali...

Amoniak utekl ze závodu Nestlé, zaměstnanec se ztratil a hasiči zasahovali...
Foto HZS
Další fotky: 
Amoniak utekl ze závodu Nestlé, zaměstnanec se ztratil a hasiči zasahovali...
Amoniak utekl ze závodu Nestlé, zaměstnanec se ztratil a hasiči zasahovali...

 

V pátek 26. září 2014 proběhlo v Olomouci na Tovární ulici od 9:00 hodin taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) s názvem „Zora Olomouc 2014“. Cvičení se kromě složek IZS zúčastnili i zaměstnanci závodu Nestlé Česko, s.r.o.

„V důsledku vady materiálu prasklo čelo nádrže na kapalný amoniak v technologii chlazení výrobního závodu. Bezpečnostní zařízení signalizovalo únik, zaměstnanci závodu byli okamžitě evakuováni podle evakuačního plánu, jeden z nich však chyběl,“ popsala námět cvičení mluví hasičů Vladimíra Hasciková.

Celá událost byla oznámena na tisňovou linku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z požární stanice v Olomouce a dobrovolných hasičů z Velké Bystřice a Chválkovic. Hasiči po příjezdu vyhledali pohřešovaného technika, vytyčili nebezpečnou zónu, postavili dekontaminační stanoviště, v protichemických oblecích se pokoušeli utěsnit poškozenou nádrž a zastavit únik amoniaku. Vzhledem k tomu, že amoniak začal unikat také do okolí, bylo potřeba ho zkrápět.

Cvičení podobného rozsahu se v Olomouci koná jednou ročně a jeho cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci záchranných složek a managementu závodu při řešení mimořádné události s ohledem na co nejefektivnější odstranění příčin úniku a omezení případného dopadu havárie na zaměstnance, bezprostřední okolí závodu a životní prostředí.

Cvičení se zúčastnilo 22 hasičů a 13 záchranářů z ostatních složek IZS. (red)

Poslat nový komentář