Cyklostezka v lesoparku Hloučela bude otevřena už v pondělí

Cyklostezka v lesoparku Hloučela bude otevřena už v pondělí
ilustrační foto ber

 

Nová asfaltová stezka pro cyklisty v biokoridoru Hloučela o délce dva kilometry bude slavnostně otevřena v pondělí 9. prosince 2013 ve 13 hodin. V těchto dnech se již pouze dokončuje instalace dopravního značení. Náklady na její vybudování dosáhly 9 400 000 korun.

Na stavbu získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava v celkové výši 7,863 milionů korun. "Tato částka bude převedena na účet města až po uhrazení jednotlivých faktur za stavební práce a po ukončení celé akce," vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

V průběhu stavebních prací bylo nutno prodloužit trasu cyklostezky v místech ochranného pásma vysokotlakového plynovodního potrubí. "Zároveň se musela vybudovat opěrná zeď v místě, kde koryto říčky Hloučela vybočilo do pozemků města. Vzhledem k vhodnému zasazení zdi do přírodního prostředí bylo zvoleno technické provedení opěrné zdi z gabionu, drátěné konstrukce, do které je nasypáno kamenivo větší zrnitosti," uvedl Fišer.

Na průběžné financování je v současné době potřebné schválit 3,63 milionu korun. Rozpočtové opatření projednali radní a doporučili zastupitelstvu ke schválení. (red)

Poslat nový komentář