Cyklostezka Šmeralova - Anenská již se rýsuje

Cyklostezka Šmeralova - Anenská již se rýsuje
ilustrační foto iprostejov.cz

 

Rada města Prostějova po projednání schválila projektový námět „Cyklistická stezka Šmeralova - Anenská“ a podání žádosti o dotaci Olomouckému kraji, který vyhlásil podmínky pro podávání žádostí  o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu na výstavbu a opravy cyklostezek v roce 2015. Příspěvek je poskytován ve výši až padesáti procent položkových nákladů,  termín přijímání žádostí  je do 27. února 2015.

„Cyklostezka povede podél ulice Šmeralova k parkovišti Anenská u koupaliště, kde se napojí na stávající síť cyklistických stezek. V rámci cyklostezky budou vybudovány dva nové můstky přes mlýnský náhon v Kolářových sadech. Projektová dokumentace cyklistické stezky Šmeralova - Anenská je zpracována, stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci,“ doplnil technické údaje náměstek primátora Zdeněk Fišer. Investiční akce Šmeralova - Anenská je  schválena v rozpočtu města Prostějova na rok 2015 s částkou 5,5 mil. Kč, předpokládaná výše celkových nákladů činí cca 6 mil. Kč vč. DPH. Rada města  proto již doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 0,5 mil. Kč. Stavba byla zahájena již v roce 2014 a bylo prostavěno 60 tis. Kč. (red)

Poslat nový komentář