Parkoviště a nová cyklostezka už slouží

Parkoviště a nová cyklostezka už slouží
Foto MMP, po a před výstavbou
Další fotky: 
Parkoviště a nová cyklostezka už slouží

Zbrusu nová silnice, cyklostezka a parkoviště. Vše o zhruba 40 dní dříve, než bylo plánováno. To je ukončená investiční akce s názvem "Cyklistická stezka, komunikace včetně parkovacích míst, Anglická – Holandská, Prostějov".

„Stavební práce na této akci byly dokončeny, stavba byla předána a převzata s drobnými vadami a nedodělky, které ovšem nebrání užívání. Tyto nedodělky, což znamená provedení sadových úprav a výsadba trávníků, budou odstraněny nejpozději do konce letošního července a to dle klimatických podmínek,“ nastínil první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil, v čem stavební práce spočívaly.

„Vybudovali jsme novou cyklostezku mezi ulicí Švýcarská a okružní křižovatkou u obchodního domu LIDL. Její délka činí dvě stě třicet metrů. Dále byla vybudována nová komunikace propojující ulice Švýcarská a Italská. Její délka je pětašedesát metrů. V neposlední řadě zde vzniklo parkoviště s čtyřiceti pěti parkovacími místy a třemi sloupy veřejného osvětlení. V rámci stavby byly vybudovány dva vsakovací příkopy a bylo vysazeno šest nových stromů,“ popsal Fišer. Stavbu realizovala firma STRABAG a.s Praha 5. Finanční náklady činily 4,719 milionů korun včetně DPH. (red)

Komentáře

Je to moc hezký,ale proč jsou na chodníku šikmé nájezdy,asi hloupá otázka?!?!

Poslat nový komentář