Cyklostezky jsou značeny nesprávně, shledala městská policie

Cyklostezky jsou značeny nesprávně, shledala městská policie
ilustrační foto

Městská policie provedla na základě podnětů občanů kontrolu značení některých cyklostezek ve městě. Zjistila, že v některých případech je značení osazeno nesprávně. Vedení města proto uložilo silničnímu správnímu úřadu situaci posoudit a předložit řešení.

Kontrolou bylo zjištěno nesprávné osazení dopravních značek C10a na ulici Edvarda Valenty v Prostějově. Zde je stezka pro cyklisty umístěna po levé straně ulice mimo pozemní komunikaci souběžně s chodníkem směrem od ulice Olomoucká po ul. Květná. Šířka stezky je pouze 100 cm je obousměrná. Od Olomoucké ul. je osazení DZ C10a (chodci vlevo, cyklisté vpravo) z opačné strany je chybně DZ C10a u odbočky vlevo u domu č. 21 (chodci vpravo, cyklisté vlevo) ve stejném směru. Na výjezdu ze stezky pro cyklisty chybí DZ P4 – dej přednost v jízdě.
Cyklostezka vedoucí kolem areálu fy. Gala a Aquaparku je ve směru od ul. Moravská, J. V. Myslbeka a od konce areálu Aquaparku ve směru k ul. Anenská osazena dopravními značkami C9a. Ve směru od ul. Anenská k areálu fy. Gala je však tato cyklostezka osazena dopravní značkou C10a, která je směrově obráceně – chodci vlevo.
Cyklostezka vedoucí kolem parkoviště OD Lidl od ul. Anenská ve směru k ul. Holandská je osazena dopravními značkami C10a, C10b, které odpovídají stavebnímu řešení cyklostezky (vlevo stezka pro cyklisty, vpravo stezka pro chodce ). Od ul. Holandská (v opačném směru) ve směru k Anenská je cyklostezka osazena také dopravními značkami C10a, C10b, které však neodpovídají stavebnímu řešení cyklostezky (vlevo stezka pro chodce a vpravo stezka pro cyklisty).
U nově zbudované cyklostezky vedoucí Kolářovými sady (kopírující ulici B. Šmerala) chybí na jejím začátku (u nově zbudovaného mostku přes Mlýnský náhon v Kolářových sadech) svislé dopravní značení, a to konkrétně dopravní značka " C9a " Stezka pro chodce a cyklisty KONEC (od Riegerovy ul. je označena jako stezka pro cyklisty a chodce) a dopravní značka " C8a " Stezka pro cyklisty a v opačném směru dopravní značky " C8b " Stezka pro cyklisty KONEC a " C9a " Stezka pro chodce a cyklisty ZAČÁTEK. (Zdroj MPPv)

Komentáře

Možná by nebylo špatné, aby taky konečně policie (všeobecně) začala osvětu ohledně používání těchto cyklostezek mezi občany! Protože ač nové a přímo souběžně u silnice cyklisté jezdí po silnici, po cyklostezkách se prochází chodci a maminky s kočárky! Mikula

Poslat nový komentář