Při dopravně bezpečnostní akci zjištěno 35 přestupků

Při dopravně bezpečnostní akci zjištěno 35 přestupků
ilustrační foto PČR

 

Ve středu 29. října se na teritoriu územního odboru Prostějov uskutečnila dopravně bezpečnostní akce. Policisté se zaměřili zejména na kontrolu dodržování rychlostních limitů a kontrolu technického stavu motorových vozidel.

Více než desítka policistů dopravní inspektorátu ve spolupráci s policisty Vojenské policie AČR zkontrolovala 111 vozidel. "Policisté zjistili 38 přestupků, za 35 z nich uložili blokové pokuty v celkové výši za 10 300 korun, 3 budou oznámeny do správního řízení. V 9 případech se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti. Za 6 těchto přestupků byly uloženy blokové pokuty, 3 budou oznámeny do správního řízení," vypočítala mluvčí poliie Irena Urbánková. V jednom případě se jednalo o nepoužití bezpečnostních pásů a jednou se přestupku dopustil cyklista, v 5 případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla, ve 3 případech o jízdu bez dálniční známky v místech, kde je její použití vyžadováno a v ostatních případech o porušení povinností, které vyplývají účastníkům silničního provozu ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. (red)

Poslat nový komentář