Na Prostějovsku se uskuteční podzimní deratizace

Na Prostějovsku se uskuteční podzimní deratizace
ilustrační foto

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajistila ve všech regionech svého působení podzimní etapu deratizace. Na Prostějovsku bude deratizace stokové sítě probíhat v termínu od 13. - 22. října 2015, bude zahrnovat 2600 šachet a 170km veřejné kanalizace. Práce bude zabezpečovat šest pracovních skupin.

Rozsahem prací je podzimní etapa méně náročná než jarní, jejím hlavním cílem je především ověření účinnosti jarní deratizace.
Plošná deratizace se provádí pulzační metodou pomocí kombinované nástrahy. To je směs granulí a zrna v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena tak, aby byla odolná proti vlhkosti. Harmonogram i výsledky prací jsou konzultovány a zasílány Krajské hygienické stanici v Olomouci, se kterou prováděcí firma úzce spolupracuje. Zvláště ve velkých městech se musí provádět deratizace pravidelně, jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 potomků za rok. Při pravidelné deratizaci tak dochází ke korigování početního stavu potkanů na přiměřené úrovni.
Likvidace potkanů má dva důvody: zdravotně-hygienický, protože potkani přenášejí množství nemocí a ekonomický, kdy potkani způsobují svou činností velké škody. Kanalizační síť je domovem velkého množství potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také tím, co vše doma spláchneme nebo na ulici naházíme do kanálů, přispíváme k životu těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se provádí na jaře a na podzim, místa s výskytem potkanů se kontrolují častěji. Někdy je nutné provést v průběhu roku i doplňkové lokální ošetření ložisek se zvýšeným výskytem hlodavců. Pokud se takové ložisko někde vyskytne, mohou je občané nahlásit u Moravské vodárenské, a.s. (red)

Poslat nový komentář