Znevýhodněným dětem ze základních škol se zaplatily obědy

Znevýhodněným dětem ze základních škol se zaplatily obědy
ilustrační foto

 

RG a ZŠ města Prostějova požádala radu města o schválení přijetí dotace od společnosti Women for Women. Ta dar ve výši 40 tisíc korun poskytla v rámci svého projektu obědy pro děti se sociálním znevýhodněním.  

"Jde o úhradu měsíčních záloh stravného pro vybraných 14 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2014/2015," vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková. Podle jejich slov žáky vybírají ředitelé škol, kteří ve spolupráci s pedagogy vytipují potřebné děti . "Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, a pomoc nemohla být zneužita," dodala Hemerková, která osobně tento systém schvaluje. Obědy mají děti zaplaceny až do konce školního roku.  Projekt je celorepublikový a může se do něj přihlásit jakákoli základní škola z České republiky. Projekt Obědy pro děti není „pouze o jídle“, ale pomáhá dětem ve dvou důležitých aspektech." Stravování ve školních jídelnách zajišťuje dětem pravidelnou, vyváženou a teplou stravu. Ovšem je také důležité, že pokud dítě nechodí na obědy do školní jídelny z finančních důvodů, bývá vyčleněno z kolektivu svých spolužáků. První etapa tohoto projektu, tj. školní rok 2013/2014, nám také přinesla milé zjištění. Mnoha dětem zapojeným do projektu se zlepšila i školní docházka," tvrdí zástupci společnosti. (ber)

 

Poslat nový komentář