Logická olympiáda pokračuje krajským kolem

Logická olympiáda pokračuje krajským kolem

Krajským kolem bude v pátek 4. listopadu v Národním domě v Prostějově pokračovat čtvrtý ročník oblíbené Logické olympiády, kterou již tradičně organizuje Mensa ČR. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se uskuteční 28. listopadu 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Logická olympiáda, v níž nerozhodují nabiflované znalosti, ale schopnost samostatného logického uvažování, si za svou historii získává stále větší oblibu. Svědčí o tom vzrůstající počet registrovaných účastníků. „Letos bylo registrováno celkem 32 300 soutěžících, což je zatím nejvíce v historii soutěže,“ uvedla Zuzana Poláková z organizačního týmu Logické olympiády.
Soutěžící rozdělení do tří kategorií přitom nejprve absolvovali nominační kola, v nichž on-line vypracovávali nejrůznější slovní přesmyčky, číselné řady a jiné logické problémy, nejlepších
2 050 ve všech 14 krajích pak postoupilo do krajských kol. Konkrétně v Olomouckém kraji
se celkem 150 soutěžících utká o 15 postupových míst do celostátního finále, přičemž počet finalistů z každého kraje je vypočítán poměrem z počtu soutěžících v nominačním kole.
„Krajské kolo je realizováno s finanční podporou Města Prostějova a Olomouckého kraje a záštitu převzal starosta Města Prostějova pan Miroslav Pišťák,“ informoval Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR a koordinátor Logické olympiády 2011
Olympiádu pořádá Mensa ČR již několik let ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti a mládež o soutěž, která dává prostor k vyniknutí i žákům, kteří nemusí být úspěšní v tradičních školních předmětech nebo pochází z různého sociálního a kulturního zázemí. Letošní ročník je významný tím, že probíhá v roce oslav 20. výročí založení Mensy ČR.
(red)

Poslat nový komentář