Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…

Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Foto DDM
Další fotky: 
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…
Mladí Prostějované debatovali, debatovali a debatovali…

 

Úmluva o právech dítěte, kterou jsme po sametové revoluci ratifikovali, hovoří jasně. Děti mají právo vyjadřovat svévolně a svobodně své názory a za tímto účelem se také mohou sdružovat. Literu tohoto zdroje mezinárodního práva naplňují členové Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova (ZDMMP) pravidelně každý rok prostřednictvím svého Dětského slyšení.

To se konalo toto úterý v kulturním klubu Duha a jeho velkou součástí byly workshopy, které se snažily všemožně zpracovat různá společenská témata. U jednoho stolu tak mládežníci řešili závažné otázky konzervativního a liberálního přístupu ve věci trestu smrti, euthanasie, interrupce a registrovaného partnerství.

Podobnými věcmi se zabývala i druhá skupinka, která pod zorným úhlem příslušníka mladé generace pohlížela na lidská práva. Ta se otřásala, alespoň zejména podle názoru některých levicově smýšlejících komentátorů, v základech při represích homosexuálně se projevujících osob v těsné blízkosti olympijských her v Soči. Jsou však i dlouhodobým politikem při komentování vztahu Tibetu a Číny. V tomto ohledu se toto téma zdálo atraktivní i pro účastníky úterní debaty.

V atraktivitě však nepokulhávaly ani ostatní stoly, u nichž se třeba řešily uniformy ve školách, tedy otázka, zda by bylo příhodné je zavádět. Je až s podivem, jak velkou podporu mezi prostějovskou mládeží tato záležitost má. Největšímu Britovi W. Churchillovi je připisován výrok, že kdo v mládí není levičákem, nemá srdce, kdo ve stáří pravičákem, nemá rozum. Pod drobnohledem této logiky máme v Prostějově pěkně bezcitné příslušníky mladé generace. Toto celé však spíš bereme jako silně přiškrcený příměr a oslí můstek k tomu, že se celý sál zaplněný stovkou žáků a studentů vyjádřil nečekaně negativně ke stanovování kvót, jež by eliminovaly některými vnímanou diskriminaci žen. A zájem o uniformy je také spíše záležitostí konzervativního smýšlení. Možná by taková významná skupinka byla zajímavým vzorkem pro prvotní vědecké bádání humanitně zaměřených studentů vysokých škol, co v tomto případě ovlivňuje konzervativní názory naší prostějovské mládeže. Je Prostějov v tomto ohledu baštou konzervativců? Navzdory tomu, že olomoucký region vykazuje ve volbách dlouhodobě známky levicové oblasti, Prostějov si od roku 1994 držel konzervativního starostu, a to až do roku 2010.

Zajímavým příslibem do budoucna byl okruh názorů, který vymezoval, jak má vypadat správný učitel, zda má ve své pedagogické praxi volit spíše autoritářský přístup, nebo liberální a kamarádský. V tomto ohledu mají mladí diskutéři co dohánět, do veřejného mínění prosakuje již mnoho zpráv z vyučovací praxe, kdy pozice učitelů je oslabována a prestiž tohoto povolání postupem času spíše upadá. Snad se příští rok podaří toto téma uchopit obšírněji, názor mladých by určitě k doskládání mozaiky veřejného mínění přispěl.

Určitým společenským fenoménem je i kyberšikana. Toto moderní slovo by nemělo být navzdory své obtížnosti opomíjeno. Dá se říci, že zahrnuje nejzávažnější úskalí užívání moderních technologií. Oslovování dětí neznámými lidmi před školou už není problémem dneška. Většina nebezpečného se odehrává ve virtuálním světě. Děti si ovšem neuvědomují, že hranice mezi virtuálním a skutečným světem je velmi tenká a mnohokrát záleží na pachateli takového jednání, zda se rozhodne tuto hranici překročit. Dítě je pak v takovém případě bezbranné. Výzkumy však ukazují, že největší část kyberšikany probíhá mezi mladými navzájem. Facebook a další sociální sítě jsou prostředkem k tomu, aby vznikaly virtuální skupiny, ze kterých bývají eliminování šikanovaní jedinci, kteří v těchto skupinách bývají pomlouváni a dehonestováni. Závažnost kyberšikany dokládá skutečnost, že v krajních případech končí i sebevraždou šikanovaného.

Poslední workshop byl věnován společenskému životu v našem městě. Sešli se v něm ti, kterým není lhostejný osud našeho města, a mají nápady na zlepšení společenského vyžití. Rozhodně zajímavým podnětem bylo doporučení, aby se v době svátku sv. Valentýna promítaly v prostějovském kině romantické filmy. Inu je vidět, že začíná jaro… (jz)

Komentáře

„Rozhodně zajímavým podnětem bylo doporučení, aby se v době svátku sv. Valentýna promítali v prostějovském kině romantické filmy." Nechci provokovat, ale prosím vás pěkně.. promítalY, ty filmy :)

Tak se budeme těšit :-) J. Zatloukal

Pěkná  příležitost, jak zapojit mladé do " veřejného dění", jak se naučit diskutovat a prosazovat  v diskuzi své názory, velmi chválím pořadatele, škoda, že jsem se z důvodu pracovních povinností  nemohla zúčastnit. Snad příště. Galářová

Poslat nový komentář