Město poskytlo pomoc azylovému domu

Město poskytlo pomoc azylovému domu

Nábytek, který dříve sloužil v budově na Kostelecké ulici, teď využije azylový dům. Předseda Občanského sdružení sociální pomoci Jan Kalla požádal zástupce města o bezúplatný převod těchto movitých věcí a jeho žádosti bylo vyhověno.

Město Prostějov obdrželo od předsedy Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov Jana Kally žádost o bezúplatný převod movitých věcí, a to jedné skříně, čtrnácti válend, osmi stolů, pěti ledniček a čtyřiceti židlí, umístěných v objektu na ul. Kostelecká 17 v Prostějově, s jejichž využitím se už v objektu nepočítá. „Tyto movité věci našly své další uplatnění v rámci azylového centra Prostějov. Celková hodnota věcí činí dle evidence majetku bezmála devadesát tisíc korun. Rada města Prostějova doporučila zastupitelům převod majetku schválit. Domníváme se, že jde o smysluplné využití městského majetku a smysluplnou výpomoc lidem pobývajícím v azylovém centru,“ říká místostarosta Jiří Pospíšil. V těchto dnech již nábytek využívá azylové centrum, které v Prostějově funguje od roku 1996. "Většina nábytku zde byla původní a v nevyhovujícím stavu, proto jsem rád, že nám město vyšlo takto vstříc. Část nábytku teď slouží více jak patnácti lidem a zbytek je uskladněn do dalšího použití," uvedl Jan Kalla.

(haž)

Poslat nový komentář