Obyvatelé ulice Gabriely Preissové pozor, bude se rekonstruovat!

Obyvatelé ulice Gabriely Preissové pozor, bude se rekonstruovat!
ilustrační foto plánek MMP

V první polovině měsíce června 2014 budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a komunikace v ulici G. Preissové v Prostějově. Nejprve proběhne rekonstrukce kanalizace a následně bude provedena rekonstrukce komunikace vč. odvodnění.

Stavební práce budou prováděny po jednotlivých etapách a budou realizovány na základě stanoveného přechodného dopravního značení tak, aby bylo omezení co nejmenší. Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v této ulici, magistrát proto obyvatele žádá o vstřícnost při řešení případných problémů.

„Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do konce srpna 2014,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (red)

Poslat nový komentář